Şarkiyatçılık: Batı'nın Şark Anlayışları - Turkey: Metis Yayınları, 2010.

 1. Manifestation
  1. Edward Wadie Said
  1. Berna Ülner
  1. Turkey
  1. Metis Yayınları
 2. 2010
 3. 9753422369